Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sayı : Konu : Bilgi Edinme Talebi İlgi : tarih ve sayılı talebiniz. İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. İlgi talebiniz ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinize sunulur. Bilgi...